הסכם משתמש (כללי האתר) https://belenkii.pro

  1. הוראות כלליות

1.1 תקנון זה (להלן התקנון) מתייחס לאתר Belenkii.Pro הנמצא בכתובת: https://belenkii.pro (להלן מכונה האתר);

1.2 האתר הוא רכושו של היזם הבודד Belenky Maxim Borisovich, OGRNIP: 322325600014611 (רשום בכתובת: 243145, Bryansk region, Klintsy, Mira street);

1.3 ניהול האתר – בעל האתר (סעיף 1.2);

1.4 Belenkii.Pro – שם האתר;

1.5 משתמש באתר – כל מבקר באתר אשר מבצע רכישה באתר, או שביקר באתר;

1.6 התקנון מסדיר את היחסים בין הנהלת האתר למשתמש באתר;

1.7 להנהלת האתר הזכות לערוך שינויים בתקנון זה בכל עת;

1.8 המשתמש באתר אחראי להיכרות בזמן עם השינויים בתקנון זה;

1.9 תוכן האתר – תוצאות מוגנות של פעילות אינטלקטואלית הנמצאת באתר;

  1. נושא הכללים

2.1 נושא התקנון הוא לספק למשתמש גישה לשירותים המתפרסמים באתר;

2.2 הגישה לאתר ניתנת ללא תשלום;

2.3 האתר מספק למשתמש גישה למידע אודות המוצר למידע אודות רכישת סחורה בתשלום / חינם;

2.4 כל השירותים הקיימים כיום באתר, כמו גם כל שינוי אחר שלהם ושירותים נוספים שיופיעו בעתיד, כפופים לתקנון זה;

2.5 השימוש בשירותים ובחומרים של האתר נשלט על ידי הנורמות של החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית;

2.6 כללים אלה הם הצעה ציבורית. המשתמש שקיבל גישה לאתר מסכים לכללים אלה. אם המשתמש אינו מסכים לכללים אלה, על המשתמש לעזוב את האתר.

  1. זכויות משתמש:

3.1 להשתמש באתר, וכן לרכוש את כל המוצרים המתפרסמים באתר, וכן זמינים להזמנה ולמלאי ב- Belenkii.Pro;

3.2 שאלו שאלות בנוגע לתפעול האתר וכל מוצר המתפרסם באתר:

– בטלפון: 89964479221

– בדואר אלקטרוני: admin@belenkii.pro

– באמצעות טופס המשוב: https://belenkii.pro/contact

3.3 העתקת מידע מהאתר תוך התייחסות למקור;

3.4 השתמש באתר למטרות לא מסחריות.

  1. על המשתמש אסור:

4.1 להשתמש בכל תוכנה ו/או שיטות אחרות המובילות להפרת האתר;

4.2 השתמש באתר להפצת מידע פרסומי, לרבות באמצעות טופס המשוב הממוקם בעמוד: https://belenkii.pro/contact;

4.3 להפיץ באמצעות האתר כל מידע סודי על כל יחידים ו/או ישויות משפטיות, בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית;

4.4 ליצור פעולות שעלולות להפר את סודיות המידע המוגן על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית;

4.5 להשתמש בכל שיטות להשגת מידע מהאתר (כולל סודי) שאינן מסופקות על ידי האתר;

4.6 הפרת מערכת האימות והאבטחה באתר או בכל רשת אליה שייך האתר;

4.7 להשתמש באתר ובתוכן שלו לכל מטרה האסורה על פי חוקי הפדרציה הרוסית, כמו גם לעורר כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת המפרה את זכויות האתר או אנשים אחרים;

4.8 בכל דרך לעקוב אחר מידע על משתמשים אחרים באתר.

  1. המשתמש מתחייב:

5.1 לספק להנהלת האתר לפי בקשה מידע נוסף הקשור ישירות לאתר;

5.2 שימו לב לזכויות הקניין והאי-קניין של המחברים ובעלי זכויות יוצרים אחרים בעת השימוש באתר.

5.3 אין להשתמש באתר למטרות:

– פגיעה בזכויות מיעוטים;

– לייצג את עצמך עבור אדם אחר, לרבות עובד באתר;

– להבטיח את בטיחות הנתונים שלך מפני שימוש על ידי צדדים שלישיים;

– מצג שווא של מאפייני הסחורה באתר, וכן עידוד אנשים אחרים לעשות כן;

– פגיעה בזכויות קטינים ו(או) פגיעה בהם בכל צורה שהיא;

– להבטיח את דיוק המידע הנמסר.

  1. שימוש באתר

6.1 האתר ותכני האתר הם בבעלות הנהלת האתר ומופעלים אותה;

6.2 תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים, בדיני סימני מסחר וכן בזכויות אחרות הקשורות לקניין רוחני ודיני תחרות בלתי הוגנת;

6.3 תקנון זה חל על כל התנאים וההגבלות הנוספים לרכישת מוצרים המתפרסמים באתר;

6.4 להנהלת האתר הזכות לשנות את מחירי הסחורה באתר בכל עת וכן לקיים מבצעים;

6.5 השימוש באתר, המשתמש מאשר כי הוא מסכים ומכיר:

– עם המדיניות לגבי עיבוד נתונים אישיים של מבקרים באתר (מדיניות הפרטיות), הנמצאת בקישור: https://belenkii.pro/politika-konfidentsialnosti;

– עם תנאי התשלום והמשלוח, הנמצאים בקישור: https://belenkii.pro/pravila-opaty-i-dostavki

6.6 אין לראות במידע המתפרסם באתר כשינוי בהסכם זה;

6.7 כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף 6.5 לכללים אלה עשוי להיות כפוף לעדכון. השינויים נכנסים לתוקף מרגע פרסומם באתר.

  1. אַחֲרָיוּת

7.1 הנהלת האתר אינה מחזירה למשתמש הפסדים כלשהם אם המשתמש הפר פסקה כלשהי של תקנון זה;

7.2 הנהלת האתר אינה אחראית ל:

– כשלים או עיכובים בהפעלת האתר, אם כשלים או עיכובים כאמור נגרמו מנסיבות כוח עליון;

– לתפקוד תקין של האתר, אם אין למשתמש האמצעים הטכניים הדרושים לשימוש בו, וכן אינו נושא בכל התחייבות לספק למשתמשים אמצעים כאמור;

– כשלים ו/או תוצאות אחרים שנגרמו כתוצאה מהפרה של סעיפי תקנון זה.

  1. הפרה של תנאי כללים אלה

8.1 הנהלת האתר רשאית לחשוף מידע על המשתמש אם החקיקה של הפדרציה הרוסית מאפשרת חשיפה כזו;

8.2 הנהלת האתר רשאית לחשוף מידע על המשתמש, במידת הצורך, על מנת לשקול תלונה בדבר הפרה של תקנון זה;

8.3 הנהלת האתר רשאית לחשוף כל מידע על המשתמש, הנחוץ לה, במידת הצורך לביצוע החלטות בית המשפט, וכן בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית;

8.4 להנהלת האתר הזכות להפסיק את הגישה לאתר ללא הודעה ו/או הסכמה נוספת אם המשתמש הפר תקנון זה, וכן במקרה של הפסקת פעילות ו/או במקרה של עבודה טכנית, כמו כן. כמו במקרים אחרים;

8.5 הנהלת האתר אינה אחראית כלפי המשתמש או צדדים שלישיים בגין הפסקת הגישה לאתר במקרה של הפרה מצד המשתמש של הוראה כלשהי בתקנון זה או במסמך אחר המכיל את תנאי השימוש באתר.

  1. יישוב סכסוכים

9.1 אם תתעורר מחלוקת כלשהי בין הנהלת האתר לבין המשתמש (להלן הצדדים), יעשו הצדדים את מירב המאמצים לפתור את המחלוקת מחוץ לבית המשפט;

9.2 במקרה של מחלוקת, צד אחד שולח תביעה לצד השני בצורה אלקטרונית בכתובת: admin@belenkii.pro

9.3 הצדדים מתחייבים לספק מענה לתביעה המפורטת בסעיף 9.2 לכללים אלה תוך 30 ימים קלנדריים;

9.4 במידה והצדדים לא מצליחים לפתור את המחלוקת מחוץ לבית המשפט, הצדדים יפתרו את הסוגיה בבית המשפט.

  1. אמצעים אחרים

10.1 הנהלת האתר אינה מקבלת הצעות לשינוי פסקאות תקנון זה ו/או מסמך אחר המתפרסם באתר;

10.2 ביקורות משתמשים המתפרסמות באתר אינן מידע סודי וניתנות לפרסום על ידי הנהלת האתר ללא הגבלות והודעה נוספת למשתמש.
 

עדכון: 20/05/2023

Беленький.Про